Veelgestelde vragen over account

Komt de hulp bij mij persoonlijk in dienst?
Company Works heeft een unieke werkwijze die ervoor zorgt dat u in praktische zin wel opdrachtgever, maar geen werkgever wordt van de huishoudelijke hulp; Company Works vrijwaart u van alle plichten jegens de hulp die u normaal gesproken wel zou hebben. U hoeft ook niet rechtstreeks aan de hulp te betalen, maar ontvangt eenmaal per maand een factuur van Company Works. Company Works zorgt voor betaling aan de hulp.
Kan ik mij verzekeren voor schade die door de hulp wordt veroorzaakt?
Ja, u kunt zich gemakkelijk verzekeren voor schade die per ongeluk door uw hulp aan uw goederen wordt veroorzaakt.