Veelgestelde vragen over account

Company Works heeft een unieke werkwijze die ervoor zorgt dat u in praktische zin wel opdrachtgever, maar geen werkgever wordt van de huishoudelijke hulp; Company Works vrijwaart u van alle plichten jegens de hulp die u normaal gesproken wel zou hebben. U hoeft ook niet rechtstreeks aan de hulp te betalen, maar ontvangt eenmaal per maand een factuur van Company Works. Company Works zorgt voor betaling aan de hulp.
Ja, u kunt zich gemakkelijk verzekeren voor schade die per ongeluk door uw hulp aan uw goederen wordt veroorzaakt.